Read در ستایش بی‌سوادی by Hans Magnus Enzensberger محمود حدادی Online

در ستایش بی‌سوادی

«در ستايش بيسوادي» اسم وسوسه كننده يي دارد. كتاب شامل چهار مقاله از هانس ماگنوس انسنس برگر است كه محمود حدادي آنها را ترجمه كرده. اين نويسنده آلماني چهار مقاله را در دهه 90 نوشته كه فراتر از آلمان به مسائل جهاني مثل مهاجرت، جنگ هاي خانگي، اقتصاد و تجمل و افول كتاب مي پردازد. او مي نويسد: «از هر سه تن ساكن سياره ما، يك نفر بدون هنر خواندن و نوشتن روزگارش را سر مي كند. مجموع«در ستايش بيسوادي» اسم وسوسه كننده يي دارد. كتاب شامل چهار مقاله از هانس ماگنوس انسنس برگر است كه محمود حدادي آنها را ترجمه كرده. اين نويسنده آلماني چهار مقاله را در دهه 90 نوشته كه فراتر از آلمان به مسائل جهاني مثل مهاجرت، جنگ هاي خانگي، اقتصاد و تجمل و افول كتاب مي پردازد. او مي نويسد: «از هر سه تن ساكن سياره ما، يك نفر بدون هنر خواندن و نوشتن روزگارش را سر مي كند. مجموع اين انسان ها حدود 850 ميليون نفرند و شمارشان مسلما افزايش هم مي يابد. اين آماري حيرت آور و در عين حال گمراه كننده است، زيرا نسل انسان فقط شامل زندگان و ناآمدگان نمي شود، بلكه مردگان و رفتگان را هم بايد جزوي از آن دانست. و او كه مردگان را از قلم نيندازد، به ناچار به اين نتيجه مي رسد كه سواد نه قاعده بلكه استنثاست. تنها ما، يعني شمار ناچيز برخورداران از نعمت خواندن و نوشتن، ممكن است فكر كنيم كه مردم بي بهره از نعمت خواندن و نوشتن عده يي اندكند. در اين تصور باطل جهلي نهفته كه هيچ خوشايند من نيست. برعكس، اگر بصيرت به خرج دهيم، بيسوادي شخصيتي بسيار درخور احترام خواهد بود. من به حافظه، قدرت تمركز، زيركي، ذهن خلاق و گوش نيوشاي اين آدم رشك مي برم. خواهش مي كنم متهمم نكنيد كه در آرزوي انسان وحشي خوب هستم. من از شبحي رمانتيك سخن نمي گويم، بلكه سخنم از انسان هايي است كه به شخصه با آنها سرو كار دارم. هرگز نمي خواهم سيمايي آرماني به بيسوادان بدهم: بسته بودن افق ديد، جنون، كله شقي و دنياي بسته شان از چشمم دور نمانده است. با اين حال شايد از خود بپرسيد حالاچرا درست آدمي اهل قلم به صرافت دفاع از بيسوادان افتاده است... مطلب بسيار روشن است، چراكه همين بيسوادان بودند كه ادبيات را آفريدند. قالب هاي اوليه ادبي، از اسطوره گرفته تا وزن آهنگين ترانه هاي كودكانه، از قصه گرفته تا تصنيف، از دعا گرفته تا چيستان، همگي تاريخي كهن تر از خط و نوشتار دارند....

Title : در ستایش بی‌سوادی
Author :
Rating :
ISBN : 9789649971780
Format Type : Paperback
Number of Pages : 152 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

در ستایش بی‌سوادی Reviews

 • Jan
  2019-04-14 09:26

  http://hetminstegeringste.blogspot.be...Meer dan twintig jaar na verschijnen is 'De grote volksverhuizing. Drieëndertig markeringen" niets minder dan brandend actueel en relevant. Enzensberger start zijn analyse van de migratieproblematiek vanuit een glashelder beeld: "De normale toestand van de atmosfeer is de turbulentie. Hetzelfde geldt voor het bevolken van de aarde door de mens." Maar meteen blijkt die mens ook steeds behept met het 'perverse' zelfbesef van een autochtoon die de/zijn ruimte voor zichzelf opeist. In korte hoofdstukjes fileert Enzensberger deze paradox, echter zonder pasklare oplossingen te bieden. Maar laat dit nu vooral de sterkte zijn van dit essay: elke beschouwing roept die pertinente vragen op die steeds door al te veel halfslachtige en lafhartige oplossingen worden verdonkeremaand.

 • واسع علوی
  2019-04-08 12:29

  This is a wonderful concise collection of 4 essays by Hans Magnus Enzensberger. The first one is about illiteracy and its new definition in our age. The second one's about immigrants and refugees. The third's about civil wars. And the fourth's about the thirst for luxury and the possible new definition of it in the next decades. I liked it and enjoyed reading it. And one strong point about this book in persian is its great translation by Mahmud Haddadi which made the book all the more enjoyable.

 • Atefe
  2019-03-26 14:31

  کتاب مجموعه ای از 4 مقاله ی مختصر،گویا و اندیشیدنی در نقد اجتماعی-سیاسی 4 مسئله ی عادی شده ولی خطرناک جامعه ی کنونی جهان است: سواد-داری و بی سوادی، مهاجرت، جنگ های داخلی و تجمل. ویژگی ای که کتاب رو از سایر کتابهای اجتماعی اندکی متمایز می کند، نثر روان و دید تاریخی نویسنده است. در نهایت این که به نظر من از آن دسته کتاب هاییه که دوستداران مسائل اجتماعی باید بخوانندش.

 • Amir
  2019-03-27 13:55

  مقاله‌ی اول را که نام کتاب هم از آن گرفته شده تا به الان خوانده‌ام: جایی که یوسا و میشل فوکو ممکن است به هم برسند می‌تواند همین مقاله باشد!کتاب نیمخوانده ماند - تا صفحه 85 - و هدیه شد به دوستی عزیز اما تا همینجا هم خواندنش را پیشنهاد می‏کنم.‏

 • Masoud Mirzamani
  2019-04-14 16:38

  فصل اول، که هم‌نام کتاب است، بهترین بخش این مجموعه مقالات است و مطمئنم باز هم به سراغش خواهم آمد. مفاهیمی مثل بی‌سوادی نوع دوم یا سواد-داری برای من تازگی داشت. به این فکر افتادم که سواد فقط خواندن و نوشتن نیست. بوده و هستند کسانی که نوشتن و خواندنشان شبیه استفاده من از دانش ریاضیات برای محاسبه باقیمانده‌ی پولیست که باید از راننده تاکسی بگیرم. چه بسا کسانی بوده‌اند که نمی‌توانستند بنویسند و بخوانند ولی سوادشان بیشتر بوده. به این فکر افتادم که همیشه جمع بی‌سوادانی که در زمین زیسته‌اند بیشتر از آن‌هایی است که باسوادند. بیچاره‌مرده‌های واقعی.در ادامه نویسنده از مهاجرت می‌گوید. از مفاهیمی مثل اول بودن. مثال می‌زند: در کوپه‌ی قطاری شخصی تازه می‌آید و می‌نشیند. آن‌ها که زودتر این‌جا بودند استقبالی نمی‌کنند. آن‌ها حسی شبیه مالکیت بر آن کوپه دارند و همان‌گونه که آن‌جا بود را ترجیح می‌دهند. زیبایی مثال آن‌جایی است که بعد از این تازه‌وارد باز دیگری می‌آید و حال حتی او نیز بیزار از ورود دیگریست.فصل بعدی "نگاهی به جنگ‌های داخلی" است. از این‌جاهاست که رفته رفته ترجمه بدتر می‌شود. از مامورهای معذوری می‌گوید که خردترین بخش خرابی‌ها هستند ولی برایم پست‌ترینند؛ اشخاصی که یا می‌ترسند یا برایشان مهم نیست. از رسانه‌هایی می‌گوید که جای خبر رسانی، نمایش‌هایی بر اساس واقعیت برایمان می‌گویند.و فصل آخر که از تجمل می‌گوید. تجمل نویی را مطرح می‌کند که شش مشخصه (وقت، توجه و دقت، جا، آرامش، محیط زیست، امنیت) دارد. انتقادی که به این بخش می‌رود اولا این است که جای کلماتی مثل تجمل کهنه و تجمل نو بهتر بود برای اولی بگوید مصرف‌گرایی و برای دیگری، لوکس‌گرایی. این دو از هم جدایند و یکی جای دیگری را نگرفته. دوما با اینکه این دو مفهوم تجمل کهنه و نو را متفاوت از هم تصور کرده‌اند، در بخش‌هایی به اسم تجمل‌گرایی به صورت به هم آمیخته مطرح شده‌اند که صحیح نبود.

 • Sepehr
  2019-04-19 14:40

  هرچند بیش از دو دهه از نگارش این مقاله‌ها می‌گذرد و هم فرم و هم محتوا کاملا ژورنالیستی است، هر چهار مقاله هم‌چنان سرشار از تازگی و جذابیت هستند و بسیار خواندنی! سبک نوشتاری انسنس‌برگر - به‌ویژه چیرگی وی در بازی با دیدگاه‌های مختلف و وارونه‌نمایی موقتی حقیقت و این‌که موضع خود را تا لحظه‌ی آخر لو نمی‌دهد - به جذابیت اثر می‌افزاید.از ترجمه‌ی روان و گیرای آقای حدادی هم نباید غافل ماند.

 • Ebrahim Geranpayeh
  2019-04-09 13:29

  گاهی وقتا لازمه آدم یه کتابی بخونه که برخی کارای شخصیش رو تأیید کنه :))

 • Sheida
  2019-04-10 13:41

  it was Ok

 • Maysam Amiri
  2019-03-19 15:56

  مقاله‌ای اول و آخرش عالی است و اولی غیر از فضل تقدم، نوین و دوست‌داشتنی است.